สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมของสถาบัน

ศึกษาวิถีชาวบ้าน                                                   คลิ๊กที่นี่
ประกวดทำขนมไทย คลิ๊กที่นี่
วันสงกรานต์ 2553คลิ๊กที่นี่
แต่งกายไทย คลิ๊กที่นี่
ลอยกระทง คลิ๊กที่นี่
ศิลปะการเข้าจังหวะ คลิ๊กที่นี่
ศึกษาพระคัมภีร์ คลิ๊กที่นี่
วันคริสตมาส  2552คลิ๊กที่นี่
เยี่ยมสถานสงเคราะห์ เด็กอ่อน รังสิตคลิ๊กที่นี่