สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อเรา

สถานที่ติดต่อ

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 
อาคารบุญสม สุวชิรัตน์  ชั้น8    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน
 ลาดยาว จตุจักร  ก
รุงเทพฯ    10900

โทรศัพท์ 02-9428389, 02-797-0999 ต่อ 1852
โทรสาร 02-02-9428930

E-mail : fpeilive@gmail.com

– ดูแผนที่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
– ดูแผนที่เส้นทางรอบมหาวิทยาลัยฯ จาก Google Maps