สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Year: 2022

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 66

การอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร”รุ่นที่ 66 (เรียนเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.) ภาคทฤษฎี วันที่ 5 – 6,12 -13, 19 – 20 พ.ย.65 ภาคปฏิบัติ วันที่ 26 – 27

Read More »
ประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย(Fire Protection Engineering) รุ่นที่ 52 

วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย  (Fire Protection Engineering) รุ่นที่ 52 ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2565 (วันเสาร์-อาทิตย์) ณ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์(อาคาร 9) ชั้น 2 ห้อง 9204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read More »
ประชาสัมพันธ์

การอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร”รุ่นที่ 65

การอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร”รุ่นที่ 65 (เรียนเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.) ระยะเวลา 20 สิงหาคม ถึงวันที่ 11 กันยายน 2565 (เฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 9208

Read More »