สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร" รุ่นที่ 67

(เรียนเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.)ภาคทฤษฎี วันที่ 18 - 19,25 –26 ก.พ., 4 - 5 มี.ค.66 ภาคปฏิบัติ วันที่ 11 - 12 มี.ค.66
ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 9208
ภาควิชาวิศกรรมโยธา (อาคารบุญสม สุวชิรัตน์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่าลงทะเบียน 20,000 บาท **พิเศษเมื่อชำระเงินภายในวันที่ 30 มกราคม 2566 ชำระเพียงท่านละ 17,500 บาท โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี “สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย” เลขที่ 069-2-22806-7

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 02-942-8930 , 02-942-8389 0-2 797-0999 ต่อ 1852 หรือ www.fpei.ku.ac.th หรือ www.eng.ku.ac.th ,หรือ ส่งใบสมัครมาที่ e-mail : fpeilive@gmail.comหรือe-mail : fengsjn@ku.ac.th