สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Category: ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตร การอบรมเรื่อง “การออกแบบระบบปรับอากาศ” รุ่นที่ 6

ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี “สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย” เลขที่ 069-2-22806-7 พิเศษ เมื่อ ชำระเงิน ภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ชำระเพียง ท่านละ 6,200 บาท ดาวน์โหลดใบสมัคร

Read More »
ประชาสัมพันธ์

หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 66

การอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร”รุ่นที่ 66 (เรียนเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.) ภาคทฤษฎี วันที่ 5 – 6,12 -13, 19 – 20 พ.ย.65 ภาคปฏิบัติ วันที่ 26 – 27

Read More »
ประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย(Fire Protection Engineering) รุ่นที่ 52 

วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย  (Fire Protection Engineering) รุ่นที่ 52 ระหว่างวันที่ 3 -25 ธันวาคม 2565 (วันเสาร์-อาทิตย์) ณ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์(อาคาร 9) ชั้น 2 ห้อง 9204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใบสมัครวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย(Fire Protection Engineering)

Read More »
ประชาสัมพันธ์

การอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร”รุ่นที่ 65

การอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร”รุ่นที่ 65 (เรียนเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.) ระยะเวลา 20 สิงหาคม ถึงวันที่ 11 กันยายน 2565 (เฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 9208

Read More »