สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Category: ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตร การอบรมเรื่อง “การออกแบบระบบปรับอากาศ” รุ่นที่ 6

ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี “สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย” เลขที่ 069-2-22806-7 พิเศษ เมื่อ ชำระเงิน ภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ชำระเพียง ท่านละ 6,200 บาท ดาวน์โหลดใบสมัคร

Read More »
ประชาสัมพันธ์

หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 70

การอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร”รุ่นที่ 70 (เรียนเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.) ภาคทฤษฎี วันที่ 4 – 5,11 -12, 18 – 19 พ.ย.66 ภาคปฏิบัติ วันที่ 25 –

Read More »
ประชาสัมพันธ์

การอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร”รุ่นที่ 70

การอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร”รุ่นที่ 70 (เรียนเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.) ระยะเวลา 4 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 (เฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 9208

Read More »