สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Category: ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตร การอบรมเรื่อง “การออกแบบระบบปรับอากาศ” รุ่นที่ 6

ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี “สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย” เลขที่ 069-2-22806-7 พิเศษ เมื่อ ชำระเงิน ภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ชำระเพียง ท่านละ 6,200 บาท ดาวน์โหลดใบสมัคร

Read More »
ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมผู้ตรวจสอบอาคาร

อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 64 Add Your Heading Text Here อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 65 อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 66 อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 67 อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 68 อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 69 อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่

Read More »
ประชาสัมพันธ์

หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 72

การอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร”รุ่นที่ 72 (เรียนเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.) ภาคทฤษฎี วันที่ 4 – 5,11 – 12,18 – 19 พ.ค.67ภาคปฏิบัติ วันที่ 25 – 26

Read More »
ประชาสัมพันธ์

การอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร”รุ่นที่ 72

การอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร”รุ่นที่ 72 (เรียนเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.) ระยะเวลา ภาคทฤษฎี วันที่ 4 – 5,11 – 12,18 – 19 พ.ค.67 ภาคปฏิบัติ วันที่  25 – 26 พ.ค.67 ณ อาคาร 9

Read More »